Profesioniști ai viziunii asupra drogurilor.

Diversificarea mijloacelor de prevenire a consumului şi abuzului de droguria.

Informare, cercetare, monitorizare și evaluare Anexa I — 15 indicatori globali pentru Planul de acțiune al UE în materie de droguri în perioada Anexa II — Glosar de acronime Introducere Consumul de droguri ilicite și abuzul de droguri, în general, reprezintă o problemă majoră pentru persoane, familii și comunități în întreaga Europă. Pe lângă implicațiile pentru societate și sănătate ale abuzului de droguri, piața drogurilor ilicite reprezintă un element major de activitate infracțională în întreaga societate europeană și chiar pe plan mondial. În decembrieConsiliul a adoptat Strategia UE în materie de droguri pentru perioada

Implicarea şcolii în programe ale comunităţilor locale- Dezvoltarea programelor de prevenire în şcoală prin intermediul personalului centrelor judeţene de consiliere şi prevenire antidrogTermen: septembrie, Răspunde: Ministerul Educaţiei şi Cercetării- Monitorizarea fenomenului în şcoală prin realizarea unor studii sociologice de evaluare a dimensiunilor acestuiaTermen: octombrie, Răspunde: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii- Participarea activă a unităţilor de învăţământ la programele comunităţilor locale ale instituţiilor descentralizate ale statului, ale organizaţiilor neguvernamentale etc.

Termen: septembrie, Răspunde: Ministerul Educaţiei şi Cercetăriib. Dezvoltarea programelor adresate familiei- Susţinerea unor lectorate pentru părinţi în cadrul unităţilor de învăţământ dezvoltarea unor iniţiative gen "şcoala părinţilor" Termen: noiembrie, Răspunde: Ministerul Educaţiei şi Cercetăriic.

Vizează combaterea dezinformării şi promovează împărtăşirea faptelor legate de droguri - de la riscurile pentru sănătate până la soluţii pentru abordarea problemei mondiale a drogurilor. Pandemia de COVID ne-a făcut mai conştienţi ca niciodată în privinţa sănătăţii, a măsurilor de protecţie pentru a rămâne sănătoşi şi, cel mai important, la protejarea reciprocă. A apărut şi continuă să existe un puternic sentiment de solidaritate. Potrivit Raportului mondial al drogurilorconsumul global de droguri este în creştere, în timp ce pandemia are un impact amplu asupra pieţelor de droguri.

Informarea şi educarea tinerilor în vederea conştientizării şi abilitării acestora în luarea unor decizii responsabile privind consumul şi abuzul de droguri- Prevenirea apariţiei consumului şi abuzului de droguri la copiii cu vârste de până la 13 aniTermen: noiembrie, Răspunde: Ministerul Sănătăţiid.

Eficientizarea măsurilor specifice de acţiune ale poliţiei- Redistribuirea resurselor umane şi logistice ale poliţiei prin acordarea unei atenţii sporite prevenirii consumului de droguriTermen: octombrie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi Internelore.

Corelarea activităţilor formaţiunilor de prevenire cu cele de combatere a traficului de stupefianteTermen: octombrie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi InternelorI. Promovarea educaţiei pentru sănătate în rândul populaţieia.

profesioniști ai viziunii asupra drogurilor

Elaborarea şi dezvoltarea unui curriculum adecvat- Implementarea programului profesioniști ai viziunii asupra drogurilor "Educaţia pentru sănătate în şcoala românească" la nivelul unei populaţii şcolare de Diminuarea accesibilităţii şi disponibilităţii drogurilorImplicarea poliţiştilor în programele comunitare- Iniţierea unor programe parteneriale în cadrul cărora membrii comunităţii să fie informaţi asupra pericolelor consumului de droguri şi implicaţi în activităţi practice de prevenireTermen: octombrie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi InternelorI.

Implicarea societăţii civileDezvoltarea parteneriatului social extinderea parteneriatului cu instituţii guvernamentale şi organizaţii neguvernamentale care activează în acest domeniu- Atragerea şi implicarea unui număr tot mai mare de organizaţii neguvernamentale în activităţile de prevenire a consumului de droguriTermen: octombrie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi Internelor- Dezvoltarea şi diversificarea cooperării dintre instituţiile care au ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea consumului de droguri, îmbunătăţirea colaborării dintre structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Autorităţii Naţionale pentru Tineret, Agenţiei Naţionale pentru Sport.

Termen: octombrie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi Internelor- Elaborarea indicatorilor de evaluare şi monitorizare a programelor, proiectelor, activităţilor de reducere a cererii de droguriTermen: noiembrie, Răspunde: Agenţia Naţională AntidrogI.

Îmbunătăţirea calităţii programelor preventivea.

Raportaţi o eroare în text

Elaborarea şi dezvoltarea unui curriculum adecvat- Completarea ghidului metodologic adresat profesorilor diriginţi "Repere privind activitatea educativă" cu teme legate de prevenirea consumului şi abuzului de droguriTermen: septembrie, Răspunde: Ministerul Educaţiei şi Cercetăriib. Crearea programelor de formare şi stabilirea sistemului de acreditare pentru profesioniştii care lucrează în prevenirea consumului şi abuzului de droguri- Formarea şi educarea continuă a personalului care desfaşoară activităţi de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate.

La finalul anuluitoţi profesioniştii din reţeaua de promovare a sănătăţii vor avea competenţa în educaţia pentru sănătate. Se va utiliza modulul de curs elaborat de Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a medicilor, farmaciştilor, altui personal cu studii superioare şi asistenţilor medicaliTermen: octombrie, Răspunde: Ministerul Sănătăţiic.

Crearea standardelor pentru serviciile de prevenire, consiliereTermen: decembrie, Răspunde: Agenţia Naţională AntidrogI. Instruirea specialiştilor în domeniua.

profesioniști ai viziunii asupra drogurilor

Pregătirea continuă a personalului implicat în prevenirea consumului de droguriTermen: octombrie, Răspunde: Agenţia Naţională Antidrogc. Pregătirea poliţiştilor în scopul realizării unei educaţii preventive eficiente- Organizarea unor cursuri de perfecţionare a pregătirii poliţiştilor implicaţi în prevenirea şi combaterea consumului de droguriTermen: octombrie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi Internelor- Introducerea unor teme specifice în programa de învăţământ a unităţilor şcolare din structura Ministerului Administraţiei şi InternelorTermen: octombrie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi Internelord.

Eficientizarea măsurilor specifice de acţiune profesioniști ai viziunii asupra drogurilor poliţiei- Realizarea unor materiale care să cuprindă standarde de conduită ale poliţistului în relaţia cu persoanele implicate în consumul de droguriTermen: octombrie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi InternelorI.

Sensibilizarea opiniei publice şi formarea atitudinilor favorabile prevenirii consumului şi abuzului de droguria. Informarea şi educarea tinerilor în vederea conştientizării şi abilitării acestora în luarea cineva și-a redat vederea folosind metoda bates decizii responsabile privind consumul şi abuzul de droguri- Desfăşurarea unor campanii de informare, educare şi comunicare, în vederea prevenirii consumului şi abuzului de droguri ilegale, precum şi de tutun şi alcool, în colaborare cu mass-media şi organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniuTermen: iunie, Răspunde: Ministerul Sănătăţiib.

profesioniști ai viziunii asupra drogurilor

Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor favorabile sănătăţii la nivelul populaţiei prin metode de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate- Campanie de informare şi educare a populaţiei, adresată în special părinţilor şi educatorilor, asupra modului de abordare a copiilor în vederea adoptării unor stiluri de viaţă sănătoase şi schimbării comportamentului privind consumul de droguri.

Termen: octombrie, Răspunde: Ministerul Sănătăţii- Dezvoltarea de programe profesioniști ai viziunii asupra drogurilor sprijinirea părinţilor şi educatorilor, asupra modului de abordare a copiilor în vederea adoptării unor stiluri de viaţă sănătoase şi schimbării comportamentului privind consumul de droguriTermen: octombrie, Răspunde: Ministerul SănătăţiiI.

Consolidarea şi dezvoltarea reţelei centrelor de prevenire a consumului şi abuzului profesioniști ai viziunii asupra drogurilor droguri în toate judeţele ţăriia. Desemnarea unei persoane în cadrul inspectoratelor şcolare judeţene care să se ocupe de gestionarea problematicii drogurilor, inclusiv întărirea colaborării între scoală şi alte structuri implicate în procesul de prevenire a consumuluiTermen: iunie, Răspunde: Ministerul Educaţiei şi Cercetăriib.

Profesioniști ai viziunii asupra drogurilor Hotărârii Guvernului nr. Informarea populaţiei despre riscurile şi daunele asociate consumului de droguria. Elaborarea şi dezvoltarea unui curriculum adecvat- Dezvoltarea unui sistem de informare fragmentata informaţii specifice legate de problematica drogurilor, adresate elevilor în cadrul diverselor discipline: biologie, fizica, chimie, psihologie, educaţie civica etc.

Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor favorabile sănătăţii la nivelul populaţiei prin metode de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate- Campanie de informare şi educare a opiniei publice în vederea respectării legii profesioniști ai viziunii asupra drogurilor şi a altor măsuri legislative privind combaterea consumului de alcool şi tutun, precum şi promovarea masurilor legislative de interzicere a consumului de tutun în toate locurile publice profesioniști ai viziunii asupra drogurilor a oricăror forme de publicitate pentru tutun şi alcoolTermen: octombrie, Răspunde: Ministerul SănătăţiiI.

Crearea şi promovarea alternativelor pentru petrecerea timpului libera. Dezvoltarea programelor de timp liber- Dezvoltarea unor activităţi specifice timpului liber manifestări artistice, tehnice şi sportivedesfăşurate profesioniști ai viziunii asupra drogurilor palate şi cluburi ale copiilorTermen: octombrie, Răspunde: Ministerul Educaţiei şi Cercetării- Înfiinţarea unor centre socio-educative elaborare proiect de act normativ Termen: octombrie, Răspunde: Ministerul Educaţiei şi Cercetăriib.

Dezvoltarea de programe alternative pentru petrecerea timpului liber prin intermediul Programului de înfiinţare şi dezvoltare a unei reţele de centre de tineretTermen: decembrie, Răspunde: Autoritatea Naţională pentru TineretI.

Reducerea factorilor de risca. Identificarea factorilor de risc care pot genera consumul de droguri- Identificarea locurilor şi mediilor propice consumului şi traficului de droguri şi evidenţierea lor pe "hărţi" ale zonelor de competenţăTermen: iunie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi Internelor- Organizarea de dispozitive fixe sau mobile în aceste locuri, cu misiunea de a descuraja infractorii şi a proteja victimeleTermen: decembrie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi InternelorI.

Dezvoltarea la nivel universitar a unor cursuri de formare şi specializare în prevenirea consumului şi abuzului de droguriFormarea continua a persoanelor implicate în prevenirea consumului de droguri- Elaborarea criteriilor pentru acreditarea cursurilor de formare continua în domeniuTermen: octombrie, Răspunde: Ministerul Educaţiei şi Cercetării- Seminarii, cursuri de specializare, studii postuniversitare etc.

Crearea de oportunităţi pentru implicarea activă a domeniului privat în realizarea unor servicii de prevenire şi tratament privind consumul şi abuzul de droguriDezvoltarea programelor de prevenire prin susţinerea parteneriatului cu sectorul neguvernamental- Elaborarea planului de colaborare între organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, care să implice programele de prevenire a consumului de droguri, programele de sprijinire a acestora pentru a adopta şi a dezvolta măsuri profesioniști ai viziunii asupra drogurilor prevenire a consumului de droguriTermen: octombrie, Răspunde: Ministerul SănătăţiiI.

Evaluarea periodică a programelor de prevenire a consumului şi abuzului de droguria.

Dezvoltarea programelor de prevenire prin susţinerea parteneriatului cu sectorul neguvernamentalElaborarea ghidului de evaluare a programelor de prevenire a consumului şi abuzului de droguri, care se va adresa organizaţiilor ce desfăşoară astfel de activităţi în domeniul sănătăţiiTermen: octombrie, Răspunde: Ministerul SănătăţiiI. Realizarea de studii criminologice pe baza datelor privind traficanţii şi consumatorii de droguriIdentificarea factorilor de risc care pot genera consumul de droguri- Optimizarea sistemului de indicatori privind traficul de stupefianteTermen: octombrie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi Internelor- Realizarea de studii criminologice care să aibă în vedere: date complexe despre traficanţi şi consumatori, oportunităţile favorizanteTermen: decembrie, Răspunde: Ministerul Profesioniști ai viziunii asupra drogurilor şi InternelorI.

Garantarea asistenţei medicale şi psihosociale a toxico-dependenţilor, cu caracter universal, public, gratuit, profesionalizat şi specializatAsigurarea tratamentului pentru toxico-dependenţă prin cure de dezintoxicare, terapie post-cură, substituţie pe termen lungTermen: decembrie, Răspunde: Ministerul SănătăţiiI.

Includerea terapiei ambulatorii pentru toxicodependenţi în cadrul centrelor penitenciare; asigurarea asistenţei medicale gratuite şi universalea. Realizarea de către Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor a activităţilor de dezintoxicare în ambulatoriu, în unităţile şi instituţiile penitenciare aprobate de Ministerul SănătăţiiTermen: decembrie, Răspunde: Ministerul Justiţiei prin Direcţia Generală a Penitenciarelorb.

profesioniști ai viziunii asupra drogurilor

Elaborarea de către Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor a unei strategii pentru prevenirea şi combaterea utilizării şi traficului de droguri în penitenciare- Evaluarea printr-un studiu a situaţiei drogurilor în penitenciareTermen: decembrie, Răspunde: Ministerul Justiţiei prin Direcţia Generală a Penitenciarelor- Elaborarea unei strategii pentru prevenirea şi combaterea utilizării şi traficului de droguri în penitenciareTermen: decembrie, Răspunde: Ministerul Justiţiei prin Direcţia Generală a Penitenciarelor- Elaborarea unui program global de intervenţii în cazul dependenţilor de droguri aflaţi în penitenciareTermen: decembrie, Răspunde: Ministerul Justiţiei prin Direcţia Generală a Penitenciarelorc.

Formarea personalului medical socio-educativ şi de supraveghere, care se ocupă de deţinuţii dependenţi de droguriTermen: decembrie, Răspunde: Ministerul Justiţiei prin Direcţia Generală a Penitenciarelord.

Dotarea penitenciarelor cu echipamente pentru detectarea drogurilor la intrarea sau în interiorul aşezămintelor de detenţie, precum şi în sângele, urina şi saliva consumatorilor de droguriTermen: decembrie, Răspunde: Ministerul Justiţiei prin Direcţia Generală a PenitenciarelorI. Crearea unei reţele ample, diversificate şi profesionalizate, care să ofere o asistenţă adecvată, să încorporeze toate structurile terapeutice specifice şi să delimiteze atribuţiile fiecăreia- Înfiinţarea unor unităţi ambulatorii de tratament multidisciplinar corelate cu asistenţă medicală spitaliceascăTermen: decembrie, Răspunde: Ministerul SănătăţiiI.

Dezvoltarea şi consolidarea sistemelor informaţionalea. Stabilirea profesioniști ai viziunii profesioniști ai viziunii asupra drogurilor drogurilor de inter-relaţii în reţeaua de asistenţa medicală, psihologica şi reinsertie socialaTermen: decembrie, Răspunde: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Vidal specializare oftalmologie descărcare Naţională Antidrogb.

Dezvoltarea de activităţi prin intermediul Observatorului român pe droguri şi toxicomanii din Agenţia Naţională Antidrog: iniţierea unui sistem unitar de înregistrare şi notificare a cazurilor de pacienţi admişi la tratament, conform standardului european - indicatorul cerere de tratament EMCDDA - European Monitoring Center for Drugs and Drug AddictionX iniţierea unor anchete periodice folosindu-se o metodologie omogena care să permită comparaţii temporal-spaţiale, alţi indicatoriTermen: decembrie, Răspunde: Ministerul Sănătăţii prin Centrul de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare Medicală, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţia Naţională AntidrogI.

profesioniști ai viziunii asupra drogurilor

Stimularea accesului dependenţilor de droguri la programele de diminuare a consecinţelor negative ale consumului de droguri "harm reduction" a. Promovarea programelor adresate pacienţilor refractari la tratamentTermen: decembrie, Răspunde: Ministerul Sănătăţiib.

Marturia unui consumator dependent de droguri - Andrei Stefan - Spune-mi CUM! cu Antonia Fudulu

Dezvoltarea de programe privind combaterea automedicaţiei şi abuzului de substanţe psihotrope, în vederea reducerii efectelor negative ale acestora şi respectării stricte a legislaţiei specifice în domeniuTermen: decembrie, Răspunde: Ministerul SănătăţiiI. Scăderea incidenţei bolilor infecţioase, diminuarea consumului de produse ilicite, creşterea calităţii vieţiiDezvoltarea de către Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor a programelor specifice de reducere a consecinţelor negative ale consumului de droguri în cadrul instituţiilor penitenciareTermen: decembrie, Răspunde: Ministerul Justiţiei prin Direcţia Generală a PenitenciarelorI.

Afirmarea ca prioritate naţională în planul de acţiune a programelor de tratament ambulatoriu profesioniști ai viziunii asupra drogurilor agonişti ai opiaceelor metadonă a.

Dezvoltarea de către Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor în toate penitenciarele a programelor de substituţie cu agonişti ai opiaceelor -metadonăTermen: decembrie, Răspunde: Ministerul Justiţiei prin Direcţia Generală a Penitenciarelorb.

  • Picături pentru ochi pentru elevi
  • Tratamente - Centrul medical Laura Cătană Profesioniști ai viziunii asupra drogurilor Conținutul Informare, cercetare, monitorizare și evaluare Anexa I — 15 indicatori globali pentru Planul de acțiune al UE în materie de droguri în perioada Anexa II — Glosar de acronime Introducere Consumul de droguri ilicite și abuzul de droguri, în general, reprezintă o problemă majoră pentru persoane, familii și comunități în întreaga Europă.

Eficientizarea tratamentului cu metadonă în termeni de beneficii pentru sănătatea publică şi scăderea delincvenţei este determinată de caracterul generalizat, accesibil, confidenţial şi cu viziunea pe termen lung a acestuiaTermen: octombrie, Răspunde: Ministerul SănătăţiiI. Elaborarea în concordanţă cu normele europene a standardelor privind asistenţa medicală, psihologică şi socială pentru persoanele dependente de droguri.

Formare profesională şi cercetarea.

Profesioniști ai viziunii asupra drogurilor

Formarea profesionala a specialiştilor psihiatri, neonatologi, medici de familie, farmacişti etc. Dezvoltarea programului naţional de formare profesională în domeniul drogurilorTermen: decembrie, Răspunde: Agenţia Naţională AntidrogII.

Contracararea traficului internaţional de droguri, realizat de organizaţiile criminale care au structuri pe teritoriul a doua sau mai multe tari, fiind specializate în domeniul producţiei, transportului şi comercializării ilicite de droguriElaborarea cadrului legal adecvat care să permită Direcţiei Antidrog şi structurilor cu atribuţii în prevenirea şi combaterea consumului şi traficului de droguri accesul la bazele de date publice şi private, necesare investigaţiilor pe linie de droguri. Dispoziţiile vor cuprinde precizări cu privire la sancţiunile care rezultă din folosirea cu rea-credinţa a acestoraTermen: 30 iunie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi InternelorII.

Intensificarea activităţilor de control la punctele de trecere a frontierei de stat prin acţiuni comune ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Direcţiei Generale a Vămilor şi Direcţiei AntidrogConstituirea unor echipe mixte de control care să devină operaţionale în aeroporturi şi porturi, a unor echipe de cercetare electronică pentru vama exterioara etc, pentru întărirea capacităţii de lupta împotriva organizaţiilor criminale- Emiterea unui ordin comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Autoritatea Naţională pentru Control privind constituirea unor echipe mixte de control în Aeroportul Otopeni şi Portul ConstanţaTermen: iunie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi AutoritateaNaţională pentru Control prin Autoritatea Naţionalăa Vămilor- Evaluarea activităţilor realizate de echipele mixteTermen: decembrie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi AutoritateaNaţională pentru Control prin Autoritatea Naţionalăa VămilorII.

Combaterea distribuirii de droguri către consumatorii finali - microtrafic, prin implicarea poliţiştilor din cadrul inspectoratelor judeţene şi din Direcţia Generală de Profesioniști ai viziunii asupra drogurilor a Municipiului Bucureşti în activităţi specifice de investigare şi constatarea.

Desfăşurarea de activităţi permanente şi susţinute de cunoaştere şi combatere a microtraficului de droguri în zonele aflate în atenţie din marile oraşe, pentru reducerea comercializării, urmărind diminuarea semnificativă a consumului în rândul tinerilor şi reducerea numărului deceselor provocate de toxicomanieTermen: 30 decembrie, Răspunde: Ministerul Profesioniști ai viziunii asupra drogurilor şi Internelorb.

Organizarea de acţiuni specifice de către forţele de poliţie antidrog de prindere în flagrant, descinderi, controale şi operaţiuni de infiltrare în locurile, mediile şi zonele frecventate de traficanţi, distribuitori sau narcodependenti, precum şi în locurile de producere şi depozitare ilicită a drogurilorTermen: 30 decembrie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi InternelorII. Scăderea numărului de infracţiuni legate de droguri, prin asigurarea unui control eficient la punctele vamale şi de trecere a frontierei de stat şi intensificarea activităţilor de identificare şi tragere la răspundere penala a traficanţilor internaţionali şi interni care distribuie droguri în RomâniaRealizarea unui plan de modernizare tehnologică care să includă cele mai bune echipamente de laborator pentru analiza fizico-chimică a drogurilor, precum şi obţinerea de aparatură necesară detectării drogurilor în diferite mijloace de transport sau de urmărire şi supraveghere.

Diminuarea accesibilităţii şi disponibilităţii drogurilor, prin asigurarea unui control al importurilor de substanţe precursoare şi produse farmaceutice, precum şi verificarea modalităţilor de deturnare a acestora din circuitul legal- Iniţierea în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanţelor Publice şi Autoritatea Naţională pentru Control a proiectului Legii privind activităţile legale cu stupefiante proiect menit să înlocuiască prevederile Legii nr.

Reducerea factorilor internaţionali de risc prin diversificarea activităţilor şi acţiunilor menite a stopa tranzitarea drogurilor prin România, racolarea şi implicarea cetăţenilor români în astfel de activităţi, precum şi permanentizarea colaborării bilaterale şi regionale cu agenţiile specializate din alte ţăriÎntărirea şi dezvoltarea capacităţii de analiză şi prelucrare a informaţiilor în cadrul Direcţiei Antidroga.

Termen: 15 octombrie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi Internelorb. Stabilirea unui registru central de investigaţii şi cercetare în domeniul drogurilor şi al infracţiunilor conexe, în care vor fi incluse toate operaţiunile derulate sau care urmează să fie iniţiate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Autoritatea Naţională a VămilorTermen: 15 noiembrie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi Internelorc.

În executarea activităţilor prevăzute la pct. Dezvoltarea capacităţii de analiză a informaţiilor la nivelul Direcţiei Antidrog şi a Centrelor Zonale prin suplimentarea funcţiilor de analişti şi redactoriTermen: 30 ianuarie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi InternelorII. Reducerea semnificativa a practicilor de spălare a banilor proveniţi din traficul ilicit de droguri, prin diversificarea activităţilor comune cu Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi structurile specializate ale parchetelor şi unităţilor de poliţieElaborarea unui protocol de colaborare între Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României şi Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru a facilita şi a coordona investigaţiile cu privire la spălarea profesioniști ai viziunii asupra drogurilor capitaluriTermen: 30 iunie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi InternelorII.

Implicarea societăţii civile prin sensibilizarea opiniei publice şi formarea unei atitudini care să conducă la sesizarea operativa a autorităţilor de profesioniști ai viziunii asupra drogurilor cetăţeni cu privire la persoanele implicate în traficul şi consumul ilicit de droguria.

Organizarea de dezbateri publice emisiuni radio şi TV, mese rotunde, concursuri cu tematica antidrog las care să fie invitaţi şi membrii ai societăţii civileTermen: 30 octombrie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi Internelorb. Tipărirea unor pliante, afişe şi broşuri cu tematica antidrog în scopul educării populaţiei cu privire la pericolul drogurilorTermen: 30 octombrie, Răspunde: Ministerul Administraţiei şi InternelorII.

Dezvoltarea şi perfecţionarea structurilor de coordonare la nivel naţional şi localElaborarea unui plan operaţional care să stabilească dimensiunea fenomenului şi identificarea elementelor de risc care vor fundamenta obiectivele şi resursele restaurarea vederii hipermetropie pentru îndeplinirea programului.

În baza evaluărilor şi a volumului resurselor necesare, se vor determina:a. Pregătirea magistraţilor, dezvoltarea şi diversificarea cooperării dintre Ministerul Justiţiei şi alte instituţii naţionale şi internaţionale care au ca obiect combaterea traficului de droguriOrganizarea a profesioniști ai viziunii asupra drogurilor seminarii pentru judecători şi procurori având ca tematică lupta împotriva drogurilor, combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea judiciară în materie penalăTermen: 31 octombrie, Răspunde: Ministerul Justiţiei, Institutul Naţional al MagistraturiiII.

Reorganizarea celor două Reţele naţionale de corespondenţiTermen: 30 octombrie, Răspunde: Ministerul Justiţieib. Participarea la programele Uniunii Europene în cadrul procesului de întărire a politicilor comunitare în domeniul drogurilora. Urmărirea şi atragerea, după caz, de noi fonduri de finanţare ale Uniunii Europene în domeniul drogurilor, deschise ţărilor candidateTermen: 30 taekwondo cu vedere slabă, Răspunde: Agenţia Naţională Antidrog prin Direcţia Relaţii InternaţionaleIII.

Adaptarea Observatorului Român pentru Droguri şi Toxicomanii la necesităţile care decurg din acordul prevăzut anterior, pentru a îndeplini obligaţiile asumateTermen: 30 noiembrie, Răspunde: Agenţia Naţională Antidrogc. Profesioniști ai viziunii asupra drogurilor Europei - Grupul PompidouRomânia doreşte sa devină membru restabiliți rețete de rețete populare drepturi depline al acestui grup şi va continua sa ramana deschisa oricăror iniţiative sau programe de cooperare tehnica ale Grupului Pompidoua.

Începerea consultărilor interne şi a contactelor cu Grupul Pompidou, în vederea integrăriiTermen: 15 noiembrie, Răspunde: Agenţia Naţională Antidrog, cu avizul Ministerului Afacerilor Externeb.

  • HG 25/06/ - Portal Legislativ
  • HG 25/06/ - Portal Legislativ, Profesioniști ai viziunii asupra drogurilor
  • Viziune adevărată cum să treci
  • STRATEGIE 06/02/ - Portal Legislativ
  • Iata de ce se impune ca autorităţile competente ale tuturor statelor să depună eforturi susţinute şi conjugate pentru eradicarea acestui flagel cu repercusiuni dintre cele mai grave, care afectează în prezent un procent ridicat al populaţiei, în special din rândul tinerilor.

Se vor consolida relaţiile bilaterale în materie de droguri cu tarile vecine, prin intermediul semnării unor acorduri bilaterale de cooperare, schimb de informaţii şi experienţa în domeniul drogurilorb. Se va continua procesul de semnare a acordurilor bilaterale în domeniul drogurilor cu tarile Uniunii Europene şi NATO. România va căuta să semneze acorduri bilaterale cu tari identificate cu un potenţial mare de risc în domeniul drogurilor.

În funcţie de dinamica viitoare a drogurilor. România va semna acorduri mutuale cu tarile implicate direct sau indirect în aceste activităţi. Primele estimări cu privire la prevalenta consumului problematic în Bucureşti captură - recaptură, metoda multiplicatorilor Termen: 30 octombrie, Răspunde: Agenţia Naţională Antidrog prin Observatorul Român pentru Droguri şi ToxicomaniiIV.

Asevedeași