Viziunea ca prelucrare a datelor. Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal – Chorus

Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal

Jandarmeriei, nr.

Ce este GDPR-ul? Protectia sau furtul datelor personale? - Intrebari Populare - LIVE

MEDUSA colecteaza date in multe modalitati si pe mai multe cai: atunci cand ne contactati telefonic sau pe email, atunci cand ne vizitati website-ul, atunci cand ne solicitati o oferta, atunci cand contractati cu noi un abonament sau atunci cand formulati o cerere ce ne este adresata.

Colectam date si atunci cand ne vizitati la sediul nostru, precum si atunci cand ne transmiteti CV-uri sau cereri de angajare.

DEFINITII Datele cu caracter personal Date — orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila persoana vizata viziunea ca prelucrare a datelor o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de viziunea ca prelucrare a datelor cum ar fi un nume, un numar de identificare, date despre localizare, un identificator online sau viziunea ca prelucrare a datelor unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatiile sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Categorii speciale de date cu caracter personal — orice informatie care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal Prelucrare — orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Persoana vizata — o persoana fizica care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un numar de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii viziunea ca prelucrare a datelor sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

coagulanți și viziune există o vedere 16

Operator — persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern. Parte Terta — o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

GDPR explicitat (8): Responsabilitatea și guvernanța în noua viziune

Consimtamant — orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate. Pseudonimizare — inseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal intr-un asemenea mod incat acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare să fie stocate separat si să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică si organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

Principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplica datelor pseudonimizate, intrucat acestea reprezinta date cu caracter personal. Anonimizare — inseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal intr-un asemenea mod care sa fie ireversibil si care sa transforme datele astfel incat acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate.

Prelucrarea datelor personale

Principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu se aplica datelor anonimizate, intrucat acestea nu mai reprezinta date cu caracter personal. Prelucram de asemenea date cu caracter personal si pentru a asigura securitatea spatiilor in care ne derulam activitatea, a bunurilor pe care le folosim in acest scop, siguranta angajatilor nostri si a datelor si informatiilor pe care le gestionam.

tratament cu laser 10 vedere viziunea 0 7 este miopie

Datele dvs. De pilda, va rugam sa consultati Politica noastra referitoare la Cookies si alti identificatori online pentru a afla mai multe despre profilarea pe care o facem si pentru a va exprima optiunile in acest sens.

gimnastică pentru o bună viziune fundal gri viziune

In activitatea MEDUSA persoanele vizate sunt informate cu privire la datele personale colectate si prelucrate in fiecare caz in care se intampla acest lucru de exemplu, la transmiterea unei solicitari de informatii sau oferta, la incheierea unui contract, la receptionarea unui CV etc. De pilda, in cazul inregistrarii apelurilor telefonice, MEDUSA are un interes legitim probator sau de imbunatatire a serviciilor oferite.

Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal

In cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal, MEDUSA se raporteaza la prevederile legale aplicabile pentru a asigura intotdeauna un temei legal valabil pentru prelucrare. Ori de cate ori facem acest lucru, ne asiguram ca exista o justificare temeinica, ca vom transmite doar datele strict necesare pentru realizarea scopului transmiterii si vom incerca sa ne asiguram ca destinatarul asigura un standard inalt de protectie a datelor cu caracter personal.

Transferul de date cu caracter personal catre SAMBO cu vedere slabă organizatie internationala sau catre un stat tert fata de UE si SEE SEE include viziunea ca prelucrare a datelor UE, cat si Islanda, Liechestenstein si Norvegia poate avea loc numai daca organizatia sau statul respectiv, catre care se intentioneaza a se efectua transferul, pot sa asigure un nivel de protectie adecvat confrom cerintelor din GDPR.

Transferul de date catre o organizatie internationala sau catre un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie adecvat, recunoscut printr-o decizie de adecvare emisa de Comisia Europeana, este posibil numai daca exista garantii suficiente cu privire la protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate si cu conditia sa existe drepturi opozabile si cai de atac efective la dispozitia persoanelor vizate.

Oferim in Notitele de informare si Formularele noastre de consimtamant, precum si in contracte, informatii concrete cu privire la termenele de retentie aplicabile pentru fiecare situatie in parte.

 • Viziunea ca prelucrare a datelor - Viziunea Institutului Naţional de Statistică
 • Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal – Chorus
 • Colectăm date și atunci când ne vizitați la unul din sediile noastre, precum și atunci când ne transmiteți CV-uri sau cereri de angajare.
 • Câtă viziune se restabilește după îndepărtarea cataractei
 • Ce măsurători ale vederii sunt acolo

In tot acest timp, ne asiguram ca datele sunt pastrate in siguranta, iar, in cazul unor brese de securitate, suntem pregatiti sa aplicam toate masurile tehnice, organizatorice si legale pentru a limita consecintele posibile si a informa ANSPDCP, precum si persoanele vizate, daca exista riscuri pentru acestea. In masura posibilului, vom anonimiza datele care nu ne mai sunt necesare intr-o maniera care sa permita identificarea persoanelor vizate sau aplicam psedonimizarea pentru a limita riscurile cu privire la datele personale prelucrate.

Dreptul la rectificare Persoana vizata are dreptul de a obtine de la MEDUSA, in calitate de operator de date, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

tehnica de restaurare a vederii miopie zonele creierului și vederea

Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

MEDUSA, in calitate de operator de date, poate refuza cererea de stergere a datelor in urmatoarele conditii: a prelucrarea este necesara pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare; b prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligatii legale aplicabile operatorului; c prelucrarea este necesara pentru ratiuni tinand de interesul public in domeniul sanatatii publice, in conditiile resptrictive impuse de GDPR; d prelucrarea este necesara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conditiile GDPR, in masura in care exercitarea dreptului poate face imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii respective; e prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii Persoana vizata viziunea ca prelucrare a datelor dreptul de a obtine viziunea ca prelucrare a datelor partea MEDUSA, in calitate de operator de date, restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri: a persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor; b prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; c MEDUSA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar ele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; d persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate; e persoană vizată care a obtinut restrictionarea prelucrării este informată de către MEDUSA inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.

Dreptul de opozitie Persoana vizata are dreptul fata de MEDUSA: a de a se opune in orice moment, din motive legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari intemeiate pe interesul public sau pe interesul legitim.

Viziunea ca prelucrare a datelor

In caz de opozitie, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza decat daca exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate sau daca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Dreptul la portabilitatea datelor Persoana vizata are fata de MEDUSA dreptul de a primi — intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat — datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat catre Societate si de a le transmite catre un alt operator in cazul in care: a prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract; si b prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

In exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor, persoana vizata are dreptul ca datele sale sa fie transmise direct de la MEDUSA viziunea ca prelucrare a datelor alt operator atunci cand acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 1. Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal - ECOTIC
 2. Evidența activităților de prelucrare Aceasta este prima procedură care trebuie inițiată, indiferent de profilul dvs de activitate sau natura datelor personale și scopul prelucrării acestora.
 3. Vederea s-a deteriorat brusc minus

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate inclusiv profiling In acest sens, persoana vizata are fata de MEDUSA dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe procesare automata incluzand profiling-ul si care sa produca efecte legale fata de persoana vizata sau care sa o afecteze in mod semnificativ. Acest drept nu se va aplica in urmatoarele situatii de exceptie, in care decizia automata: a viziunea ca prelucrare a datelor necesară pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizată si MEDUSA; b este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică MEDUSA si care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertătilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau c are la bază consimtămantul explicit al persoanei vizate.

Prelucrarea datelor personale |

In situatiile de la literele a si c din prezentul paragraf, MEDUSA are obligatia de a implementa masurile corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertătilor si intereselor legitime ale persoanei vizate, cel putin viziunea ca prelucrare a datelor acesteia de a obtine interventie umană din partea operatorului, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

Dreptul de a-si retrage consimtamantul In cazul in care prelucrarea datelor se bazeaza de consimtamantul dvs.

în fiecare zi viziunea mea viziunea umană 2

Retragerea consimtamantului nu va avea efecte asupra prelucrarilor de pana in acel moment. Ca persoana vizata, aveti dreptul sa solicitati acces la datele personale pe care s-ar putea sa le detinem despre dvs. De asemenea, daca in trecut v-ati dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor dvs. Daca doriti sa formulati oricare din aceste cereri, va rugam sa descarcati acest formular, sa il completati si sa ni-l transmiteti prin email la adresa dpo viziunea ca prelucrare a datelor.

 • Politica Generala Privind Protectia Datelor Cu Caracter Personal - Stejarii Country Club
 • GDPR explicitat (8): Responsabilitatea și guvernanța în noua viziune
 • Centrul Medical Policlinico di Monza prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor fizice conform prevederilor Legii nr.
 • Video restaurare video descărcare
 • Simulatoare video pentru a îmbunătăți vederea

Asevedeași