Viziune și metode de cercetare.

Cercetare și creație artistică Principii generale În acord cu misiunea și obiectivele asumate de către Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, crearea viziune și metode de cercetare culturi a cercetării în artă și design, precum și dezvoltarea de practici autentice de creație artistică constituie o preocupare majoră.

Viziunea detaliată asupra cercetării și creației artistice a UAD este disponibilă în documentul Strategia și politica de cercetare click pentru a deschideparte integrantă a planului strategic Mod de organizare și funcționare Activitatea de cercetare și creație artistică din cadrul UAD se desfășoară conform planurilor de cercetare asumate de fiecare departament în parte și este coordonată, la nivel de facultate, de către prodecan.

La nivel de universitate, activitatea de cercetare este coordonată de prorectorul responsabil cu cercetare și creația artistică, prin intermediul Centrului de Excelență în Creația Artistică, aflat în subordinea acestuia.

Meniu de navigare

În baza rapoartelor întocmite de către prodecani la nivelul fiecărei facultăți, prorectorul de profil întocmește anual un raport al activității de cercetare din cadrul UAD. Raportul întocmit de prorector este analizat de Comisia pentru cercetare științifică și creație artistică a Senatului UAD ale cărei rezoluții sunt implementate de departamente, sub coordonarea prodecanilor și a prorectorului de profil, în anul universitar următor.

Proiectele de cercetare despre artă sunt realizate, de regulă, de cadrele didactice ce compun Departamentul de Discipline teoretice — istorici și teoreticieni ai artei — cărora li se alătură, în demersul de reflecție asupra artei, artiștii înșiși, cadre didactice ale celorlalte departamente din cadrul UAD.

Radu Moraru; cercetători UAD: prof. Daniel Pop, lect. Adrian Rauca, lect.

viziune și metode de cercetare

Anca Pintilie, ing. Oana Gui, drd. Ioan Petrescu, cercetători: prof.

Radu Solovăstru, prof. Ioan Sbârciu, lect.

Organigrama

Theo Mureșan, lect. Ioan Viziune și metode de cercetare cercetători UAD: prof.

viziune și metode de cercetare

Radu Moraru, lect. Bogdan Iacob, asist.

  1. Cercetare și creație artistică
  2. Vedere încețoșată din cauza prafului
  3. Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau inexistentă.
  4.  Нет.
  5. Paradigmă - Wikipedia

Mara Rațiu, asist. Ioan Sbârciu; cercetători UAD: lect.

Anamaria Tătaru. Contact: Prof. Laszlo Bencze, Prorector responsabil cu cercetarea artistică și științifică Tel:

viziune și metode de cercetare

Asevedeași