Coagulanți și viziune,

Politica KEMCRISTAL

Conducerea, S. Prin strategia noastrã de excelenţă în fabricaţie, asigurăm produse şi servicii de înaltă performanţă. Depunem toate eforturile posibile pentru minimalizarea impactului asupra mediului înconjurãtor şi, în special, asupra resurselor naturale limitate.

coagulanți și viziune

Ne asigurăm ca toate materiile prime necesare fabricării produselor noastre sunt achiziţionate şi utilizate în mod responsabil faţă de mediu şi societate. Pentru atingerea acestei misiuni şi transpunerea viziunii noastre pentru viitor, ne angajăm să : implementăm decizia, angajamentul, implicarea activă şi exemplul personal al conducerii în dezvoltarea şi menţinerea unei atitudini favorabile calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncã, coagulanți și viziune în îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncã conform standardelor SR EN ISOSR EN ISO şi ISOpentru creşterea satisfacţiei clienţilor noştri şi respectarea tuturor cerinţelor legale şi a altor cerinţe aplicabile organizaţiei noastre; implementăm standardele SSM, definim responsabilităţile organizatorice, asigurăm resursele şi sprijinul necesar pentru a gestiona performanţa SSM şi pentru a minimiza riscurile SSM pentru angajaţi, contractori, vizitatori şi comunitate.

Acordăm prioritate securitaţii şi sãnătaţii în muncă coagulanți și viziune toate deciziiile de afaceri, in contextul pandemiei cu COVID, ca parte integrantă a activitaţii noastre zilnice.

coagulanți și viziune

Promovăm utilizarea în siguranţă a produselor noastre. Coagulanți și viziune managementul riscurilor care are scopul de a gestiona factorii ce ar putea avea impact negativ asupra obiectivelor firmei. Gestionăm riscurile şi anume identificăm şi evaluăm riscurile, precum şi stabilim modul de a reacţiona în faţa riscurilor, adicã de a aplica mijloacele de control care sã atenueze probabilitatea apariţiei sau consecinţele produse în cazul materializãrii lor.

coagulanți și viziune

Asevedeași